Czym jest muzyka

Muzyka jest częścią kultury, sztuką, która towarzyszy nam od zawsze.Czym jest muzyka Jednakże często ciężko określić, czy dany zespół dźwięków to już muzyka, czy tylko próby stworzenia muzyki. Od czasów prehistorycznych muzykę próbowano tworzyć za pomocą piszczałki z kości czy muszli. Muzyka nie tylko pomagała w codziennych czynnościach, ale także towarzyszyła obrządkom. W starożytnych państwach słuchano ją również dla przyjemności. Jednakże późno powstały pierwsze kompletne utwory muzyczne – mówi się, że około IX wieku. Różne są teorie na temat powstania muzyki i jej wynalezienia. Do głównych elementów utworu muzycznego zalicza się rytmikę, harmonię, dynamikę, agogikę, melodykę, akustykę, artykulację. Nie wszystkie formy muzyki nazywa się sztuką. Muzykę dzielimy na rozrywkową, czyli taką, która trafia do mas, grana jest przez radio czy telewizję, ludową, która tworzona jest przez lata przez daną społeczność, a także profesjonalną, którą zapisuje się w notacji muzycznej. Nie wszyscy są zgodni co do artyzmu muzyki rozrywkowej, jednakże należy pamiętać, że jest to bardzo szerokie pojęcie. Czasami coś, co nazywamy muzyką komercyjną ma wyraźne walory artystyczne. Jednakże zdarza się, że są to utwory bardzo proste, z prostą melodią i tekstem. Każdy z nas ma nieco inny gust i co innego też może mu wpaść w ucho. Trudno więc jednoznacznie ustalić, co jest muzyką, a co nie jest.

– autor artykułu